Committees

Committees

Publications Committee

Editor-in-Chief
Ichiei Narita
Co-Editor-in-Chief
Shinya Kaname Akira Shimizu
Committee Members
Mototsugu Oya Hirokazu Okada
Yoshio Terada Masaomi Nangaku
Shinichi Nishi Motoko Yanagita
Takashi Wada Yoshitaka Isaka
Shinichi Uchida Kazunari Kaneko
Shuzo Kobayashi Masaki Kobayashi
Daisuke Koya Takashi Shigematsu
Tsukasa Takemura Toshio Doi
Michio Nagata Kikuo Nutahara
Matsuhiko Hayashi Keijyu Hiromura
Mariko Miyazaki Masashi Mukouyama
Tatsuo Yamamoto Kunimasa Yan
Takashi Yokoo